ระบบฝากไฟล์เอกสารออนไลน์(ใช้งานได้ทุกคนไม่ต้องล็อคอิน)

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากคาด

ห้องบัตร(MRS)

ทันตกรรม(Dental)

คอมพิวเตอร์(Computer)

ส่งเสริมเวชศาสตร์ครอบครัว(PCU)