โรงพยาบาลปากคาด ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://192.168.10.210/pakkhathos Tue, 26 Sep 2017 09:19:39 ด่วนที่สุด ประกาศ เรื่องการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2560 http://192.168.10.210/pakkhathos/?name=news&file=readnews&id=59 http://192.168.10.210/pakkhathos/http://192.168.10.210/pakkhathos/icon/news_1496048691.jpg

ด่วนที่สุด  ประกาศ เรื่องการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2560

 

1496048691
ทุก ๆเช้าวันศุกร์ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรกัน มาทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ มีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ. http://192.168.10.210/pakkhathos/?name=news&file=readnews&id=41 http://192.168.10.210/pakkhathos/http://192.168.10.210/pakkhathos/icon/news_1435257462.jpg

-โรงพยาบาลคุณธรรม-
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรกัน ทุก ๆเช้าวันศุกร์ มาทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ มีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ.

1435257462