ชื่อ - นามสกุล :นพ.จรูญ สุรารักษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด
หน้าที่หลัก :บริหารสถานพยาบาล
ที่อยู่ :106 หมู่4 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
Telephone :0819547164
Email :jaroon11047@hotmail.com